niedziela, 26 kwietnia 2020

Tydzień Biblijny

Biblia dla początkujących <<link>>
20 sposobów czytania Pisma Świętego <<link>>


Codzienne rozważania Słowa Bożego ks. Adriana Chojnickiego - 

Espresso doppio - Podwójna moc Słowa

Zwiastun

piątek, 17 kwietnia 2020

Zarządzenia Arcybiskupa


Zarządzenie arcybiskupa z dnia 4 maja 2020r. <<link>>

Komunikat  w sprawie uroczystości NMP Królowej Polski, nabożeństw majowych oraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania <<link>>
Epidemia i jej konsekwencje dla wiernych

12 marca 2020r.
Zaleceniem Metropolity Katowickiego abp Wiktora Skworca z dn. 12 marca 2020r., w związku z  zagrożeniem koronawirusem, w dniach 13–29 marca br. zawieszono odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach (w tym także Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali), za wyjątkiem codziennej Mszy św. Udzielono dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej niektórym grupom wiernych. link 1 link 2

14 marca 2020r.
Z powodu zagrożenia koronawirusem w Polsce ogłoszono stan epidemiczny. Kościół objęły większe ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób. Arcypiskub Skworc  udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która ze względu na wprowadzony stan epidemiczny dotyczy wszystkich wiernych archidiecezji. link

25 marca 2020r.
W zarządzeniu z dnia 25.III.2020r. arcybiskup Wiktor Skworc przekazał, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcił wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządził aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. Wydał także szczegółowe zalecenia dotyczące sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w czasie Wielkiego Postu i Liturgii Wielkiego Tygodnia. Poza celebracjami kościoły mają być otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę. link

26 marca 2020r.
Ponieważ parafianie nie mogą uczestniczyć w Mszach św. ks. Proboszcz Jarosław Paszkot zorganizował transmisje za pomocą Internetu. Pierwszą Mszę Świętą, transmitowaną na platformie Twitch mogliśmy oglądać w czwartek 26 marca.

9 kwietnia 2020r.
Tegoroczne Triduum Paschalne, zgodnie z Zarządzeniem arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 25 marca br. odbędzie się bez udziału wiernych. Podobnie Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. We wszystkich Mszach i Ceremoniach Liturgii Wielkiego Tygodnia parafianie będą mogli uczestniczyć dzięki transmisjom internetowym.

17 kwietnia 2020r.
Decyzją arcybiskupa Wiktora Skworca przywrócono w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. Zgodnie z zaleceniami władzy państwowej należy przestrzegać zasady, że ilość wiernych przebywających w kościele zależy od jego powierzchni (obowiązuje przelicznik - 1 osoba na 15 m2).  Wszystkich uczestników obowiązuje zasłanianie ust i nosa (za wyjątkiem celebransa). Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. link 1 link 2

4 maja 2020r.
W zarządzeniu ks. arcybiskup Wiktor Skworc informuje o zasadach sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej. Podtrzymane są wszystkie dotychczasowe ustalenia. Dowiadujemy się z zarządzenia, że w roku 2020 nie będzie procesji Bożego Ciała ulicami parafii, wakacyjnych rekolekcji formacyjnych i pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. link