niedziela, 25 sierpnia 2019

Pielgrzymujemy.....

Pielgrzymka…. Po co pielgrzymujemy? Odwiedzamy miejsca święte z różnych powodów. Czasem niesiemy swoje prośby, czasem podziękowania, chcemy wyrazić swoją wdzięczność lub może przeprosić…. Tradycje pielgrzymowania są w naszej parafii bardzo silne, spora jest grupa osób, które odwiedzały sanktuaria w kraju i za granicą, wspólnie z Proboszczami – najpierw ks. Henrykiem Kusiem, a potem ks. Bronisławem Matyskiem. Zapewne przeżycia z podjętego trudu trwają wciąż w pamięci i sercach uczestników tych pielgrzymek, można też przeczytać o nich w kronice parafialnej. Jednak po parafialnej pielgrzymce zorganizowanej w sierpniu 2019r. pojawił się pomysł, aby dzielić się wspomnieniami z takich wyjazdów z szerszym gronem, wykorzystując ogólnodostępny Internet. I tak, począwszy od wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej pod duchowym kierownictwem ks. Proboszcza Jarosława Paszkota informacje o pielgrzymkach wraz z obszerną fotorelacją będą się ukazywały na tym blogu, którego nazwano „Wawrzyńcowe pielgrzymki”.


W trakcie opracowania jest także archiwum, w którym znajdą się wszystkie pielgrzymki, jakie miały miejsce od początku istnienia naszej parafii. Aby dokumentacja była jak najpełniejsza, prosi się o przeszukanie domowych archiwów i udostępnienie zdjęć z pielgrzymek. Można je przekazać drogą elektroniczną (jeżeli są w takiej wersji) na podany na dole strony mail lub też wypożyczyć wywołane już zdjęcia w celu ich zeskanowania. Zdjęcia (w podpisanych kopertach) można składać w zakrystii naszego kościoła - potem zostaną oczywiście zwrócone właścicielom.

Mile widziane będą także wspomnienia z pielgrzymek tych Parafian, którzy mieli możność w nich uczestniczyć. Dziękuję pani Małgosi za jej relacje i zapraszam inne osoby do podzielenia się swoimi wspomnieniami.